Мисия и визия

 

Мисия 

Детска градина „Братя Грим“ е дом на детската радост. Ние, възрастните, вярваме, че сме в този дом на радостта, за да бъдем техни партньори във всяко начинание и да дадем шанс на всяко дете да развие потенциала си.

Визия

ДГ „Братя Грим“ е иновативна образователна институция със съвременна развиваща среда, в която деца, родители и учители могат да се изявяват творчески, да се чувстват полезни, здрави и щастливи.

Нашите ценности

Екипност – В дух на партньорство гледаме в една посока и следваме целите си.

Отговорност и уважение – Надграждаме своята ангажираност към деца, семейства, колеги, общество. Работим за създаване на среда на взаимно уважение, приобщаване и отговорност.

Иновации и високи професионални постижения – Предоставяме широк спектър качествени образователни и помощно корекционни дейности според потребностите на всяко дете, ДГ „Братя Грим“ е признат модел за съвременно предучилищно образование.

 

 

Детска градина 48
Братя Грим