Новини

Протокол от комисия за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти от обявен конкурс по документи за допълнителни образователни дейности за учебната 2018/2019 година.

 

 

Протокол от дейноста на комисия назначена със заповед № 3517-38/19.09.2018 за удължаване срока за разглеждане, оценка и класиране на получени оферти за ДОД

 

Детска градина 48
Братя Грим