Такси

Уважаеми родители,

За Ваше улеснение вече има възможност таксите за детска градина да се заплащат, както в брой, на място в ДГ 48, така и:

По банков път

Общинска банка АД клон „Мария Луиза”

BIC: SOMBBGSF

IBAN: BG 60 SOMB 9130 3143 1154 00

Титуляр на сметката: ДГ № 48 „Братя Грим“

Основание за плащане: такса за ДГ месец ……

Още пояснения: трите имена на детето

Задължено лице: име на родител/вносител

Чрез ePay.bg

За да платите таксата посредством ePay е необходимo:

Регистрацията се създава,  като посочите Ваш активен e-mail адрес и ЕГН на детето Ви. ЕГН на детето е първоначална парола, която след влизане в профила, може да промените. За точната сума на дължимата такса се прави справка в електронния дневник  https://www.roditel.eu/, след направена регистрация.

  • Да регистрирате банкова си карта, ако ще извършвате плащане онлайн. Такса за плащане през ePay.bg е 0.30 лв.

  • Ако искате да платите в брой на каса на EasyPay е необходимо да си запишете 10 /десет цифрения код/ за плащане „В брой на каса“– кодът е валиден до 23:59:59 ч. в деня на създаване на кода. Кодът може да намерите след като влезете в https://roditel.eu. Натиснте бутона „Плати с ePay” – „плащане on-line” и натистете върху бутона „В брой на каса“. Такса за плащане през ePay.bg е 0.30 лв.

Указания за регистриране на банкова карта: В сайта www.ePay.bg се кликва върху „Нова регистрация“. Попълват се във формата данни за лицето, като физическо лице. В електронната поща посочена, във формата се получава линк, с който се потвърждава регистрацията. Кликва се върху линка и регистрацията е успешна. Влиза се отново във сайта ePay.bg. Кликва се върху знака за меню. Отваря се меню „Карти и микросметки“. Кликва се върху „Добавяне на карта“. Попълва се отворената форма за данните на картата (кратко име, № на картата, код за валидност,дата на валидност, месец, година; уточнение- в код за валидност се нанася svi трицифрен код, който се намира на гърба на картата. Продължава попълването на формата (име на картодържателя, гравирано върху картата, име на банката издател, Biling адрес на банката издател на картата, намира се долу ляво на гърба на картата). Получава се код (вижда се от извлечението от банковата сметка или се иска от банката или ако се използват електронни услуги се получава SMS). За да се създаде микросметка (връзване на картата към ePay.bg ) се получава код, който се намира в самата референция на сметката. Този код се въвежда в „Непотвърдени карти“ от предходната форма, за да се потвърди.

Детска градина 48
Братя Грим