Бюджет

Отчетни данни 2019 – III – то тримесечие

изтеглете в PDF

Отчетни данни 2019 – II – ро тримесечие

изтеглете в PDF

Отчетни данни 2019 – I – во тримесечие

изтеглете в PDF

Отчетни данни 2018 – 48 ОДЗ/ 48 ДГ – Файл 1

 

 

Отчетни данни 2018 – 48 ОДЗ/ 48 ДГ – Файл 2

 

 

Отчетни данни 2018 – 48 ОДЗ/ 48 ДГ – Файл 3

 

 

Детска градина 48
Братя Грим