Бюджет 2020

Отчетни данни ІІ ро тримесечие

изтеглете в PDF

изтеглете в PDF

изтеглете в PDF

Отчетни данни І во тримесечие

изтеглете в PDF

изтеглете в PDF

изтеглете в PDF

 

 

 

 

 

 

Детска градина 48
Братя Грим