Важно

Данни за лицето, което отговаря за приемане на заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация.

Ирена Ковачева
Електронна поща: i.kovacheva@odz48.com

 Контакти за подаване на сигнали за нередности, измама, корупция

Петя Йосифова – Директор

Електронна поща: yosifova@odz48.com 

гр. София, ул. „Марин Христов“ № 5 телефон: 02 / 832 10 22 

Конкурс за допълнителни образователни дейности

Резултати от проведен конкурс за допълнителни образователни дейности 

 

Детска градина 48
Братя Грим