Информация

За записване и преместване на деца   – https://kg.sofia.bg/isodz/normdocs

За социалните услуги в общността за деца – Приложение-1-Карта-на-услугите

Информация за същността на социалните услуги – https://mgberon.com/content/uploads/2017/08/pril2-informacia-socialni-uslugi.pdf

Детска градина 48
Братя Грим