Материална база

Сензорната зала е специално място или стая, където мултисензорната стимулация може да се контролира, сетивните стимули да се предлагат индивидуално или комбинирано, предназначени за активно или пасивно въздействие, отговарящи на индивидуалните нужди на децата.

В ранните периоди на развитие (до 7 г.) детето трупа най-много преживявания, които се нуждаят от качествена преработка, за да може този опит да послужи в ежедневните дейности и да се доразвиват когнитивните процеси на мислене, памет, внимание и концентрация, научаване на причина и следствие. Опознаването на средата е основно за развиване на личния опит и потенциал, което се случва максимално ефективно в адаптирана сензорна среда, в която се изучава и изследва чрез сетивата, в процеса на игра. Провокирайки интересите на детето му се дава възможност да разбира по-лесно речта и да развива комуникативните си умения по естествен начин. Свободата на движение подобрява фините умения и води до по-добра координация на движенията. Постига се пространствена ориентация, което предполага повече самостоятелност и гъвкавост в ежедневните дейности.

Тъмната сензорна стая представлява специално оборудвано помещение, което въздейства върху възприятията и усещанията на децата, като има и релаксиращ ефект. За целите на работата се използват прожектори, водни кули, оптични влакна и други аксесоари.

Релаксиращите зали се създават в края на 70-те години на XX век в Холандия. Тяхната основна задача е да послужат за освобождаване натрупаното напрежение, за успокоение, както и за сензорна интеграция.

Светлата стая е пространство, в което съчетанието между движението, работата със сетивата и професионализма на терапевта дава устойчивост на постигнатите резултати и е подходящо както за деца със специфични потребности така и за здрави деца.

Детска градина 48
Братя Грим