Новини

Заявление за отлагане постъпването на дете изтеглете в PDF 

Служебно извиняване на отсъствия  изтеглете в PDF

Необходими медицински изследвания

За новоприети в детски градини деца се изискват следните документи:

–          здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;

–          отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската градина;

–          изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

–          медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

За новоприети в ясли деца се изискват следните документи:

–          здравнопрофилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;

–          отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската ясла;

–          изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване в яслата;

–          изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване в яслата;

–          медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен.

От МЗ бръщат внимание, че при децата, които възобновяват посещенията си в детски градини и ясли, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, родителите могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

Допълнително, за деца, които възобновяват посещенията си в детска градина и ясла при отсъствие за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

ДГ 48 „Братя Грим“ обявява конкурс по документи за избор на изпълнител за допълнителни образователни дейности.

За повече информация: прочетете тук

Протокол от проведен конкурс по документи за допълнителни образователни дейности:  прочетете тук

За медицинските изследвания

Уважаеми родители,

На 28.08.20 г.,  получихме указания на МЗ за посещението на децата в детските ясли и детските градини.  Съгласно указанията, за да подновите посещението на детето си в ДГ 48 трябва да имате предвид, че са необходими следните изследвания:

  • В случай, че детето Ви е отсъствало повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити;

  • В случай, че детето Ви е отсъствало повече от 30 дни се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии;

  • В случай, че детето Ви е отсъствало повече от 10 дни, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, родителите декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и няма признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

Публикуваме декларация, която може да попълните. Декларация

В случай, че нямате възможност да я попълните и разпечатате, когато подновите посещението на детето в ДГ 48, може да я попълните на място в ДГ 48.

Новоприетите деца ще се приемат след представяне на необходимите документи, съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135543722

и  Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за организацията и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях  https://lex.bg/en/laws/ldoc/2135608240

Протокол от комисия за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти от обявен конкурс по документи за допълнителни образователни дейности за учебната 2020/2021 година.

  Изтеглете в PDF

Уважаеми родители,

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, Ви информирам, че тези които желаят могат да заплатят дължимата такса за детска градина по банков път.

Информация за размера на таксата и банковата сметка на ДГ може да намерите www.roditel.eu

В сайта може да влезете след като всеки родител си направи регистрация с негов email и ЕГН на детето (ЕГН-то е първоначалната парола). В случай, че имате затруднения с регистрацията, може да изпратите запитване на reni4ka_67@abv.bg или на odz48@abv.bg

За да извършите плащане, платежното трябва да съдържа банковата сметка на ДГ, имената на детето и групата.

Банковата сметка на ДГ 48 „Братя Грим“ е: BG60SOMB91303143115400

BIC SOMBBGSF

ВАЖНО!!!

1. Срокът за плащане на такси е удължен!

2. По банков път може да заплатите САМО дължимите такси за детска градина, не и тези за допълнителни дейности.

3. В детската градина ще може да заплатите таксите, когато отворим врати за Вашите деца.

ДГ 48 „Братя Грим“ апелира: БЪДЕТЕ ОТГОВОРНИ, НЕ ИЗЛИЗАЙТЕ! ПАЗЕТЕ ВАС, ДЕЦАТА И БЛИЗКИТЕ СИ!

Протокол от комисия за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти от обявен конкурс по документи за допълнителни образователни дейности за учебната 2018/2019 година.

Протокол от дейноста на комисия назначена със заповед № 3517-38/19.09.2018 за удължаване срока за разглеждане, оценка и класиране на получени оферти за ДОД

  Изтеглете в PDF  (1.17MB)

Детска градина 48
Братя Грим