Новини

Уважаеми родители,

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, Ви информирам, че тези които желаят могат да заплатят дължимата такса за детска градина по банков път.

Информация за размера на таксата и банковата сметка на ДГ може да намерите www.roditel.eu

В сайта може да влезете след като всеки родител си направи регистрация с негов email и ЕГН на детето (ЕГН-то е първоначалната парола). В случай, че имате затруднения с регистрацията, може да изпратите запитване на reni4ka_67@abv.bg или на odz48@abv.bg

За да извършите плащане, платежното трябва да съдържа банковата сметка на ДГ, имената на детето и групата.

Банковата сметка на ДГ 48 „Братя Грим“ е: BG60SOMB91303143115400

BIC SOMBBGSF

ВАЖНО!!!

1. Срокът за плащане на такси е удължен!

2. По банков път може да заплатите САМО дължимите такси за детска градина, не и тези за допълнителни дейности.

3. В детската градина ще може да заплатите таксите, когато отворим врати за Вашите деца.

ДГ 48 „Братя Грим“ апелира: БЪДЕТЕ ОТГОВОРНИ, НЕ ИЗЛИЗАЙТЕ! ПАЗЕТЕ ВАС, ДЕЦАТА И БЛИЗКИТЕ СИ!

Протокол от комисия за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти от обявен конкурс по документи за допълнителни образователни дейности за учебната 2018/2019 година.

 

 

Протокол от дейноста на комисия назначена със заповед № 3517-38/19.09.2018 за удължаване срока за разглеждане, оценка и класиране на получени оферти за ДОД

 

Детска градина 48
Братя Грим