Хей, ръчички

Пилотен проект на Столична община „Хей ръчички“

Столична община и Фондация „Развитие и Интеграция“ и ДГ 48 „Братя Грим“ работят съвместно по проект „Хей, ръчички“.
Проектът включва ежемесечни образователни посещения на глухи актьори от театът „Мим-Арт“ към сдружение „Тишина“ и лецензиран жестов преводач с педагогически профил в 20
детски градини, една от които е ДГ 48 „Братя Грим“.
Проектът „Хей ръчички“ е с цел подпомагане процеса на приобщаване на глухите деца към обществото, чрез осъществяване на мероприятия в детски градини на територията на Столична община за приемане на глухите хора като равнопоставена част от обществото и постигане на естествено и пълноценно общуване, чрез жестов език.
Вярваме и се надяваме, че проектът ще бъде полезен за глухите дечица, които да знаят, че обществото ни е съпричастно към техния живот, а чуващите дечица да могат да общуват със своите глухи родители и приятели с позитивност и уважителност.

Детска градина 48
Братя Грим