Английски
Начало Новини Профил на купувача Проекти Дейности Събития Галерия За нас
Новини


Уважаеми
родители, Информираме ви, че
от 01,10,2015г. ЧДГ "Веда"
освободи заеманите от тях
помещен...


Facebook
Скъпи приятели, ОДЗ 48 "Братя
Грим" вече има собствена
Facebook страница, където
споделяме всичко ново...Регистрирането и
кандидатстването могат да се
извършват по електронен път
или на място в ОДЗ №48 "Брат...


Кандидатстване, прием, записване в ОДЗ 48 “Братя Грим”

Регистрирането и кандидатстването могат да се извършват по електронен път или на място в ОДЗ №48 "Братя Грим"

Ако регистрирането се извършва по електронен път, родителят /настойникът/ предварително се запознава с процедурата по регистриране директно в сайта на ИСОДГ на адрес kg.sofia.bg

При записване родителят представя следните задължителни документи:

- попълнено заявление по образец. В заявлението задължително се изписват трите имена на детето, ЕГН, постоянен адрес на родителите и телефон за връзка.

- оригинали на удостоверението за раждане на детето и лични карти на родителите, като ксерокопията остават в детското заведение.

Заявление, в което не се съдържат тези данни, се приема след попълването им и представянето на необходимите документи.

Други задължителни документи, които следва да се приложат към заявлението са:         ,

- официален документ от работодател, удостоверяващ, че родителят работи, който съдържа: изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя За самоосигуряващи се родители - копие от годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за предходната календарна година Документ за регистрация от Бюрото по труда - за безработните родители

При записване родителят  се запознава срещу подпис с Правилника за дейността на детската градина, както и със списъка на медицински изследвания и документи, които трябва да представи при постъпване на детето в ОДЗ №48 "Братя грим".

 При постъпване на детето в детското заведение, родителят трябва да представи медицинските документи, посочени в чл. 4, ал.2 от Наредба № 3/5.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини и.

(1) За детска ясла:

-          Имунизационен паспорт;

-          Отрицателен резултат от Васерман на един от родителите;

-          Отрицателен резултат от изследване за чревни паразити (фекална проба и скоч лепенка) с официална бланка заверена в СРИОКОЗ;

-          Еднократно бактериологично изследване за дизентерия и салмонелоза;

-          Мед. бележка, с която се удостоверява, че детето не боледува, не е в контакт със заразно болни и не е опаразитено с главови въшки;

-          Лична-здравно-профилактична карта попълнена от личния лекар;

-          Здравна карта за дете;

(2) За детска градина:

-          Имунизационен паспорт;

-          Отрицателен резултат от изследване за чревни паразити (фекална проба и скоч лепенка)  заверена в СРИОКОЗ;

-          Мед. бележка, с която се удостоверява, че детето не боледува, не е в контакт със заразно болни и не е опаразитено с главови въшки;

-          Лична-здравно-профилактична карта попълнена от личния лекар;

-          Здравна карта за дете;

(3)     В личната здравно-профилактична карта  на детето се записват всички особености – алергии към храна, медикаменти и други  специфични такива и направените имунизации.

За повече информация: http://kg.sofia.bg/?page=faq

 

София 1233
жк.Фондови ж-ща
ул. “ Марин Христов”
e-mail:
тел./факс:
(02)832 00 21
(02)832 10 22
GSM:
0884 801 468